حکومت ,اسلام ,جهان ,مردم ,جهان برقرار ,سرتاسر جهان ,حکومت اسلامی ,مردم جهان

اصول اساسی اسلام و احکام سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و تعلیمات دیگر آن در طول رسالت پیامبر اسلام(ص) و طی مدتی که امامان معصوم(ع) تا سال ۲۶۰ هجری،در جامعه حضور داشتند  در سطح گسترده ای برای مردم بیان گردید ـ از سوی دیگر نمونه عالی حکومت توسط پیامبر عزیز اسلام(ص)وامیرالمومنان،علی(ع) پیاده شده تا جلوه های آن را انسان ها ببینند و از غیر آن دوری کنند.بنابراین تا عصر حضرت مهدی(عج) زمینه حکومت واحد جهانی از سوی خدا کاملا آماده شده بود.قانون و احکام اسلام،روش و نمونه عملی عدالت اسلام نیز نمایان بود؛اما از سوی مردم جهان برای تحقق این حکومت الهی آمادگی وجود نداشت.اگر مردم جهان آماده پذیرش این حکومت بودند امام غایب نمیشد و به اجرای قانون الهی می پرداخت و حکومت اسلامی را در سرتاسر جهان برقرار می فرمود.خداوند به وسیله غیبت،حجت خویش را از گزند دشمنان حفظ فرمود تا آنکه روزی ظهور فرماید و حکومت اسلامی را در سرتاسر جهان برقرار نماید.

منبع اصلی مطلب : ❤ مـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــدویــــــــــــــــتــــــــــــــ❤
برچسب ها : حکومت ,اسلام ,جهان ,مردم ,جهان برقرار ,سرتاسر جهان ,حکومت اسلامی ,مردم جهان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : ❤ مـسألة غیـــــبــت ❤