امام ,غیبت ,غیبت کبری ,امام قائم ,غیبت صغری

پس از شهادت امام یازدهم،غیبت حضرت مهدی(عج)آغاز شد و حدود شصت و نه سال غیبت صغری امام(عج)طول کشید.از آن پس تا کنون و تا آنگاه که امام قائم(عج)ظهور فرماید،دوره غیبت کبری است.در غیبت صغری رابطه مردم با امام(عج)به کلی قطع نشد،اما محدود بود و هر فردی از شیعه میتوانست به وسیله نُواب خاص که از بزرگان شیعه بودند مشکلات و مسائل خود را به عرض امام برساند و توسط آنان پاسخ دریافت دارد و احیانا به حضور امام(عج)شرفیاب شود.این دوره را میتوان دوران آمادگی برای غیبت کبری دانست که در آن ارتباط قطع شد و مردم موظف شدند در امور خود به نواب عام یعنی فقهاء و آگاهان به احکام شرع مراجعه کنند.اگر غیبت کبری،یکباره و ناگهانی رخ میداد ممکن بود موجب انحراف افکار مسلمانان شود و ذهن ها آماده پذیرش آن نباشد؛اما به تدریج و در طول مدت غیبت صغری،و هم چنین شرفیابی برخی از شیعیان به خدمت امام قائم(عج)در آن دوره،مسئله ولادت و حیات آن گرامی را بیشتر تثبیت کرد.

منبع اصلی مطلب : ❤ مـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــدویــــــــــــــــتــــــــــــــ❤
برچسب ها : امام ,غیبت ,غیبت کبری ,امام قائم ,غیبت صغری
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : ❤ غیــــــبت صـــغری ❤